Mpsc Psi Pre (Maths Part-1) Solved Question Paper With Explanation Exam Date 12.03.2017

 
Published on March 30, 2017
Channel: Estudy7
Category: Education
Source: Youtube

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, पोलीस उप निरीक्षक या पदाकरिता घेण्यात आलेली प्रश्नपत्रिका येथे सोडून दिलेली आहे. त्यात विचारण्यात आलेले गणित सोप्या पद्धतीने सोडविलेले आहे या Channel वरील Video सर्व स्पर्धा परीक्षेकरिता (पोलीस उपनिरीक्षक, विक्रीकर निरीक्षक, तलाठी, लिपिक टंकलेखक, पोलीस भरती, आरोग्य सेवा इत्यादी ) महत्वाचे असून इतर Video बघण्याकरिता खालील link ला Click करा. Video आवडल्यास LIke, Share, Subscribe करायला विसरू नका. कंचेभागुबेव नियम (BODMAS-Tricks) https://www.youtube.com/watch?v=gxB9oO3i4Ew MPSC Clerk Exam 2015 (Maths) https://www.youtube.com/watch?v=JUydvswIIjc MPSC Clerk Syllabus (New) https://www.youtube.com/watch?v=-ilpnTMnJl8 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा (पेपर-2), गणित व बुद्धिमत्ता, परीक्षा दिनांक 02 एप्रिल 2017 https://www.youtube.com/watch?v=VcYIYhCh2TU आलंकारिक शब्द https://www.youtube.com/watch?v=6M2_6QacOgg Roman Numbers Tricks https://www.youtube.com/watch?v=Cf11SiM_x-g Marathi Mhani For MPSC PSI/STI/Assistant, Clerk etc. exams https://www.youtube.com/watch?v=__udtV5tMlE Join Telegram – https://t.me/estudy7